e-HIV/AIDS KAMPI 2020’de sözlü bildiri ve poster bildiriler kabul edilecek olup hazırlanacak bildirilerin online bildiri sistemi aracılığı ile yüklenmesi gerekmektedir. Bildiri gönderimi için son tarih 30 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir. Tüm bildirilerin hakem değerlendirmesinin ardından yazarlara bildiri kabul durumu elektronik posta aracılığıyla 3 Ekim 2020 tarihine kadar iletilecektir. Hazırlanacak bildiri özetleri en fazla 350 kelime olmalıdır. Bildiri sunacak olan yazarların toplantı kaydı olması zorunludur.

HIV/AIDS ve İmmünizasyon

Antiretroviral Tedavi

Çocukluk çağı HIV/AIDS Enfeksiyonu

HIV/AIDS ve Ko-enfeksiyonlar

SarsCov-2 ve HIV/AIDS

 Diğer